holl kr

Update: Er is een winnaar:

holl kr

Soms is er binnen het gezin sprake van een ingewikkelde kwestie op het gebied van huiselijk geweld.

provincie noord holland 640x480

Laatste werkzaamheden aan fietsstraat (N241) tussen Schagen en Verlaat.

holl kr

Op dinsdagavond 31 oktober onderzoekt de gemeenteraad samen met inwoners en andere betrokkenen onder welke voorwaarden het permanent bewonen van recreatiewoningen mogelijk gemaakt kan worden.

holl kr

Het college biedt een sluitende conceptbegroting aan de gemeenteraad aan.

holl kr

Op vrijdag 20 oktober zijn wij tot 15.00 uur bereikbaar.

IMG 1721 BorderMaker

Burgemeester Nawijn heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon laten weten dat hij, anders dan hij zich eerder had voorgenomen, geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot herbenoeming.

Screenshot 2017 10 14 at 22.18.47

Na een succesvolle samenwerking tijdens Sail Den Helder hebben gemeente Hollands Kroon en LTO Noord de handen weer inéén geslagen.

holl kr

Wmo-cliënten waarderen zorg in Hollands Kroon met een 7,7.

holl kr

Mantelzorgcompliment voor mantelzorgers in Hollands Kroon.

holl kr

Het college van burgemeester en wethouders heeft in goed overleg met gemeentesecretaris Arthur Cremers besloten de arbeidsovereenkomst bij Hollands Kroon te beëindigen.

holl kr

College Hollands Kroon stelt het onderwijshuisvestingsprogramma 2018 vast.

holl kr

Op 11 oktober 2017 ontvangen de schuldhulpmaatjes van Wonen Plus Welzijn hun certificaat van wethouder Van Gent voor het afronden van de NIBUD opleiding.