holl kr

Heeft u een laag inkomen en wilt u goed verzekerd zijn?

holl kr

Hollands Kroon, Gorinchem, Purmerend, Beemster, Molenwaard, Schagen en Smallingerland sluiten overeenkomst met HVC .

provincie noord holland 640x480

De provincie Noord-Holland voert op 8 december 2017 de laatste asfaltwerkzaamheden uit aan Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat.

holl kr

Onderzoek gebruiksvriendelijkheid www.hollandskroon.nl

holl kr

De gemeente Hollands Kroon is aangesloten bij de Benchmark Gemeentelijk Groenbeheer (BGG).

holl kr

College stemt in met integraal beheerplan openbare ruimte en gebouwen.

provincie noord holland 640x480

Koers omgevingsvisie Noord-Holland: balans tussen economische groei en leefbaarheid.

provincie noord holland 640x480

Provincie Noord-Holland wil 2000 km extra wandelnetwerk.

holl kr

Informatiebijeenkomst over bestemmingsplan woningbouw ’t Veld Noord.

001hbhbh 640x480-BorderMaker

Hollands Kroon is verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding op de gemeentelijke wegen.

holl kr

Praat mee met de gemeenteraad over het welstandsbeleid in Hollands Kroon.

holl kr

Premies collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen bekend.