IMG 1015 BorderMaker

Afgelopen week is ons een echte "Corsoman" ontvallen.

De heer Piet Hartmans maakte jaren deel uit van het bestuur van Bloemencorso Winkel. Jarenlang als secretaris en na het aftreden van de heer Bijhouwer in 1989, nam de heer Hartmans het stokje over als voorzitter.

Deze taak heeft hij gehad tot aan het einde van de jaren negentig, toen zijn opvolger dit werk heeft voortgezet.

In de jaren van voorzitterschap kwam ook het jaar 1993, toen de optocht niet kon plaatsvinden door het enorme slechte weer. Samen met de toenmalige bestuursleden werden de juiste keuzes gemaakt, want hiervoor was absoluut geen draaiboek in die tijd, wie verwacht nu zulk extreem weer in september. De heer Hartmans was op dat moment het aanspreekpunt en hij heeft zijn taak toen heel goed gedaan, want anno 2018 is het Corso bloeiender dan ooit.

Na zijn aftreden als voorzitter ging hij zich bezighouden met de bloemenverdeling en de oudere medewerkers van het corso beginnen nu te glimlachen als de uitspraken van de bloemen ter sprake komen, want de heer Hartmans had speciale uitspraken voor de bloemensoorten.

Alsof er al niet genoeg tijd in het corso was gestoken, hielp deze enthousiaste "Corsoman"  ook nog mee bij een corsogroep, want in de beginjaren dat hij met het Corsovirus besmet raakte, bouwde hij met buren of vrienden elk jaar een nieuwe creatie.

In de afgelopen tien jaar genoot hij van de optocht tussen het publiek.

Deze man gaat zeker gemist worden!

Wij wensen de familie heel veel sterkte met de verwerking van dit verlies.