Instagram App Large May2016 200fatwliyt

Reünie

In 1979 kwam er voor een nieuwe groep pubers een einde aan de basisschooltijd op OBS De Zwerm in Winkel. De leerlingen vlogen uit naar o.a. de M.A.V.O. in Winkel en de L.T.S. in Schagen. Na 10 jaar bedachten enkele oud-leerlingen in 1989, dat het leuk zou zijn, om weer eens bij elkaar te komen met de leerlingen van de zesde klas uit 1979. De organisatoren Hilda, Marco en ondergetekende kwamen in die tijd regelmatig samen, om alles te regelen. De reünie was een enorm succes, een groot aantal oud-leerlingen was aanwezig en ook het onderwijzend personeel van die tijd had de moeite genomen om van de uitnodiging gebruik te maken. Aan het einde van de reünie werd afgesproken om na 10 jaar weer een nieuwe bijeenkomst te houden, dit was een uitspraak die helaas niet werd waar gemaakt. Dus als de organisatoren van weleer samen werden gezien, kwam meestal de vraag wanneer het weer zover was. In Juli van het voorgaande jaar, tijdens de laatste kijkdag op de Zwerm, werd besloten om actie te ondernemen. De oude organisatie is reeds enkele keren bij elkaar geweest en de datum is geprikt. De oud-klasgenoten zullen elkaar in het voorjaar van dit jaar weer ontmoeten, om oude herinneringen op te halen. De eerste reacties zijn zeer positief en enthousiast, dat geeft voor de organisatoren een goed gevoel en daarom kan er nog weer een aantal avonden samen worden vergaderd met het ophalen van oude verhalen. Ook hoopt de organisatie op de aanwezigheid van het onderwijzend personeel van toen, helaas is één leraar, de heer Minnes ons ontvallen die wij zeker zullen missen op de bijeenkomst.

Jong15

HoutenVloerSchuren8888bbbbb 640x480

klaas15aa 640x480

pimpg

baar15

httgrootaa

baco2018aa

nico dekker 170x86

Wij zoeken jo1aa

polandnw

ebnov17banneraa

KOK IL PMS-ZW 640x480

1153 Banner 170x86px V1 Pewi

hugoaa

GB banner

leguitwinkel Custom

autoschade vd berg banner

sani15 Custom

bosseng16

koningdeel23 [640x480aaaa]

1901916 593786204044296 1786415118 n

braderie2506

b178d723649c2fa9dc174d30f5a1a66daaa

castr03072222

yvo001

leguilogoaa

jacco11 640x480 2

Klaver Kaas kl Custom

all17aa

mc215

Leon15 Custom

been01

spaansen17086

copycentr

logo regthuys1

niedorphal15

huis17vvvvggg

Screenshot 2014-12-12 at 10.28.12

groe14aaa 640x480

bus

adv00110

Fototoest55