IMG 6957 640x480 BorderMaker

Herdenkingsprogramma 4 mei 2018 (voormalige gemeente Niedorp)

Middagprogramma:

Vanaf 13.00 uur wordt door het comité een bezoek gebracht aan de oorlogsgraven en oorlogsmonumenten binnen de voormalige gemeente Niedorp. Ter plaatse worden er bloemen gelegd. Als er belangstellenden zijn die het 4 mei comité willen vergezellen, dan is dit mogelijk. Neem dan even telefonisch contact op met het 4 mei comité (Huig den Hollander, telefoon 06-44580448 of via de email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Avondprogramma:

Aanvang: 19.00 uur Plaats: De Koppeling, Koperwiek 30, 1733 BA te Nieuwe Niedorp

• Welkomst woord door Siep Rienstra, voorzitter Stichting 4 mei comité Niedorp;

• Aansteken van de kaarsen door de bestuursleden van het 4 mei comité;

• Muzikale bijdrage door het Kagerkoor;

• Toespraak door een vertegenwoordiger van de gemeente Hollands Kroon ;

• Muzikale bijdrage door Kagerkoor;

• Bijdrage kinderen;

• Gedicht, gelezen door kinderen van de basisschool

• Toespraak door vertegenwoordiger namens de kerken, ds. Bart Santema

• Muzikale bijdrage Kagerkoor

• Uitleidende woorden.

19.35 uur Opstellen voor de Stille Tocht nabij het gezondheidscentrum Nieuwe Niedorp;

19.40 uur Vertrek van de Stille Tocht, begeleid door een aantal trommelaars die onder leiding van Marcel Kuipers met omfloerste troms voorop lopen;

19.55 uur Aankomst bij het monument. Hier staat de scouting Niedorp opgesteld;

19.30 uur De Harmonie “De Eendracht” uit Kolhorn speelt Koraalmuziek;

19.59 uur Last Post, door Harmonie “De Eendracht”.;

20.00 uur Twee minuten stilte;

20.02 uur Zingen van het Wilhelmus, begeleid door Harmonie “De Eendracht”;

Daarna kranslegging namens het college van Burgemeester en Wethouders , de Stichting 4 mei comité Niedorp, vertegenwoordiger van de kerken. Vervolgens een ieder die bloemen wil leggen.

De Harmonie “Eendracht” uit Kolhorn zal ter afsluiting nog enkele muziekstukken laten horen.

Na het officiële gedeelte van de herdenking vindt een voorstelling plaats door een aantal kinderen uit de groepen 7/8, waarbij dit jaar wordt ingegaan op het landelijk thema “het Verzet”. U bent uiteraard van harte welkom in OBS De Mient om de bijdrage van de kinderen te kunnen meemaken.

In de centrale hal van OBS De Mient en de St. Antonius zal na de officiële herdenking op 4 mei nog een officieel moment plaatsvinden door middel van het onthullen van de nieuwe plek voor de plaquette van Luitje Bakker die in de oorlog werkzaam was bij de gemeente Nieuwe Niedorp en vandaar uit talloze illegale acties uitvoerde. Luitje is helaas door de Duitsers opgepakt en op 6 januari 1945 gefusilleerd. Zijn graftekst luidt: “Hij heeft den goeden strijd gegeven”

Het 4 mei comité hecht zeer aan betrokkenheid van kinderen rondom de herdenking. Jaarlijks worden er dan ook activiteiten ontwikkeld, die bedoeld zijn voor alle kinderen uit de groepen 7 en 8 van de Niedorpse basisscholen. Dit jaar biedt het 4 mei comité de kinderen de gelegenheid een bezoek te brengen aan het educatief centrum WOII te Medemblik. De kinderen maken kennis met diverse thema’s die de gehele duur van de Tweede Oorlog omvatten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.educatiefwo2centrum.nl

Tenslotte wijzen wij u op een korte voorstelling met na-gesprek van twee vrouwen, de één dochter van een oorlog-slachtoffer en de ander dochter van een oorlogs-misdadiger. De voorstelling is getiteld “Ik huil mijn vaders tranen” en vindt plaats op zondag 29 april om 20.30 uur in de Fenixkerk, Dorpsstraat 179, 1733 AH Nieuwe Niedorp.

Deze voorstelling word u aangeboden door de gezamenlijke kerken en het 4 mei comité. De toegang is vrij.

Organisatie:

Stichting 4 mei comité Niedorp: Siep Rienstra, (voorzitter), Joke Koomen, Hetty Höfte, Rob Verkerk en Huig den Hollander (secretaris/penningmeester).