535 Dorpsstraat kerk 640x480

Uitnodiging voor de leden van Uitvaartvereniging Winkel voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 11 maart 2019 om 19.30 uur in de Lucaskerk te Winkel.

Agenda:

01. Opening door de voorzitter mevrouw M. Peetoom-Slooves

02. Ingekomen stukken en mededelingen

03. Verslag algemene ledenvergadering op 19 maart 2018

04. Rooster van aftreden.

De heer K. de Veer en mevrouw M. Peetoom-Slooves zijn aftredend en herkiesbaar

Leden kunnen zich tot voor de vergadering beschikbaar stellen.

05. Financieel verslag 2018 door de penningmeester, de heer A. Brugman

06. Verslag kascommissie door de heer D. Nieboer en de heer J. de Heer

Kiezen nieuw kascommissielid

07. Reglement 2019

08. Hoe gaat de vereniging om met de AVG. Uitleg AVG, de algemene verordening gegevensbescherming op 25 mei 2018 in werking getreden.

09. Onderhoud begraafplaats Winkel

10. Rondvraag

11. Sluiting

Bij verhindering graag bericht aan de secretaris. Secretariaat: Ellen Beers-Geertzema Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 0224-542247

Foto: Archief P. de Graaf