20180619 123457aa BorderMaker

Onlangs zat ondergetekende aan tafel met Burgemeester en Wethouders, om te praten over de extra kwaliteitseisen met betrekking tot het onderhoud in de openbare ruimte, oftewel het onderhoud aan het groen in de gemeente.

Al snel werd duidelijk dat de gemeente Hollands Kroon gaat voor het goed onderhouden van de dorpen. Daarom zijn er afspraken gemaakt om exta controles te houden, om een beter niveau te bereiken dan de voorgaande jaren.

In het verleden had elke gemeente zijn eigen buitendienst en werden de perken prima onderhouden. Dat was ook de tijd dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen heel normaal was. Vanaf 2016 mag de gemeente hier echter geen gebruik meer van maken en is men op zoek gegaan naar alternatieven, zoals branden en borstelen van het onkruid. Dit heeft echter wel tot gevolg, dat het onkruid sneller terug is, dan dat men het met bestrijdingsmiddelen te lijf ging. Een extra uitdaging voor de bestrijders van het vele onkruid.

Het werk is uitbesteed aan externe bedrijven, die vanaf dit jaar dus extra controles zullen krijgen op het werk.

Bij extra werk door deze bedrijven kan er geen rekening worden gezonden naar de gemeente, want het is een aangenomen werk.

Plekken die "vergeten" zijn kunnen door de bewoners worden aangemeld via de Fixi-app.