Gezondheidsbeurs 2016 LiselotteSchooaa BorderMaker

Met donaties uit het Coöperatiefonds draagt de Rabobank bij aan investeringen en bestedingen ter verbetering van de economische, sociale en culturele omgeving.

Het gaat om bijdragen aan collectieve thema’s zoals zelfredzaamheid, duurzaamheid, voeding, ondernemerschap, innovatie en lokale leefomgeving.

Wie krijgen een donatie?

• Stichting Dorpsraad Breezands Belang ontvangt € 3.750, - voor de aanschaf van een speeltoestel op Roverseiland.

• Tech@Connect krijgt voor de organisatie van PET Den Helder een donatie van € 3.000,-.

• Stichting Dorpshuis Hippolytushoef ontvangt een bedrag van € 2.831,- voor een camerabeveiligingssysteem rondom het dorpshuis.

• Stichting Hoera het is Vandaag organiseert de Gezondheidsbeurs Texel en ontvangt daarvoor € 2.500,- uit het coöperatiefonds.

• Theater de Kampanje ontvangt een bijdrage van € 25.000, - voor Gameday, een uniek en innovatief evenement voor jongeren.

Winst Rabobank terug naar de samenleving

Het Coöperatiefonds van de Rabobank heeft als doel een deel van de winst terug te geven aan de samenleving. Drie keer per jaar buigt de commissie zich over nieuwe aanvragen. “Alle aanvragen worden zorgvuldig doorgelezen en beoordeeld,” zegt commissielid Ruud Ramaekers. “We kijken niet alleen naar de financiële onderbouwing, maar ook naar de omstandigheden. Wat heeft de aanvrager er bijvoorbeeld zelf aan gedaan om geld bij elkaar te krijgen? Die informatie weegt mee in de beoordeling. Samen bereik je meer dan alleen, daar geloven we echt in”.

Een mooi project, maar niet de middelen?

Bedrijven, verenigingen, stichtingen of coöperatie kunnen een aanvraag voor een donatie indienen via de website van Rabobank Kop van Noord-Holland www.rabobank.nl/kvnh.

Foto: Ingezonden